Certyfikaty ID

Certyfikaty ID


Basic ID

Basic ID to podstawowy certyfikat klucza publicznego, który zwiększa bezpieczeństwo komunikacji w Internecie oraz daje pewność autentyczności przesyłanych informacji. Certyfikat skutecznie chroni przed przechwyceniem, przeczytaniem lub sfałszowaniem wiadomości i gwarantuje „nietykalność” dołączonych do niej dokumentów. Certyfikat Basic ID uznawany jest przez wszystkie popularne programy pocztowe, przeglądarki i aplikacje oraz systemy operacyjne firmy Microsoft. Dzięki uproszczonej procedurze jest wydawany nawet w 15 minut od weryfikacji.

Basic ID – podstawa wiarygodności w sieci

Uzyskanie Basic ID jest najszybsze i najprostsze spośród wszystkich certyfikatów tego typu. Wystarczy dosłownie kilka kliknięć, żeby zweryfikować adres e-mail i znacząco zwiększyć swoją wiarygodność w Internecie.
Jak uzyskać Basic ID?

Certyfikat wydawany jest nawet w 15 minut od weryfikacji adresu e-mail. Weryfikacja odbywa się automatycznie, na podstawie wskazanego przez nabywcę adresu poczty elektronicznej. Następuje to poprzez kliknięcie linku weryfikującego. Link jest wysyłany na adres e-mail wskazany w formularzu na stronie WWW.
Znaczenie weryfikacji wiarygodności

Zarówno szybka, prosta weryfikacja (przy certyfikatach, które dają podstawową ochronę), jak i ta dłuższa, kilkuetapowa (przy certyfikatach potwierdzających najwyższy stopień wiarygodności) – poświadczają Twoją dbałość o bezpieczeństwo danych, a co za tym idzie: o bezpieczeństwo Twoich partnerów.

CENA: od 39 zł netto


Professional ID

Professional ID to rozszerzona wersja certyfikatu z pełnym potwierdzeniem tożsamości właściciela, adresu e-mail i danych firmowych. Dzięki temu może być użyty do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów handlowo-biznesowych o istotnym znaczeniu dla firmy, takich jak oferty i umowy. Może też być stosowany jako narzędzie zapewniające integralność i wiarygodność faktury elektronicznej (e-faktury). Certyfikat skutecznie chroni korespondencję elektroniczną i uznawany jest przez wszystkie popularne programy pocztowe, przeglądarki i aplikacje oraz systemy operacyjne firmy Microsoft.

Professional ID – wiarygodność dla partnerów

Certyfikat Proffesional ID wymaga dokładnej weryfikacji tożsamości – szczególnie jeśli jego nabywcą jest przedstawiciel firmy. Ze względu na wysoki poziom wiarygodności, bezpieczeństwa i odpowiedzialności finansowej CERTUM PCC może być stosowany do elektronicznego podpisywania dokumentów o istotnym znaczeniu dla firmy (np. ofert, umów i zamówień).
Jak uzyskać Professional ID?

Zakres weryfikacji zależy od tego, czy certyfikat wydawany jest osobie prywatnej, czy firmie. Weryfikacja dostępu do adresu e-mail poprzez kliknięcie linku weryfikującego, który jest wysyłany podczas aktywacji certyfikatu na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu na stronie WWW. Nowi klienci proszeni są o dostarczenie w terminie do 7 dni kopii następujących dokumentów:

Osoby prywatne:

kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby, której dane zamieszczone będą w certyfikacie. Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu.

Osoby prywatne reprezentujące inną osobę prywatną lub organizację:

kopia dokumentu (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) - na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby, której dane znajdą się w certyfikacie. Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem: „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu.
świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat z organizacją lub inną osobą reprezentowaną w certyfikacie.

CENA: od 49 zł netto


Enterprise ID

Enterprise ID to najwyższy poziomem bezpieczeństwa i odpowiedzialności finansowej wystawcy. Enterprise ID używany jest do podpisywania dokumentów o istotnym znaczeniu dla firmy. W szczególności przeznaczony dla pracowników wyższego szczebla i kadry zarządzającej. Wydany dla osoby prawnej może pełnić funkcję pieczęci elektronicznej.

Rozszerzona weryfikacja w pełni potwierdza tożsamość właściciela, adres e-mail i dane firmowe. Dzięki temu może być użyty do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów handlowo-biznesowych o istotnym znaczeniu dla firmy, takich jak oferty i umowy. Może też być stosowany jako narzędzie zapewniające integralność i wiarygodność faktury elektronicznej (e-faktury).

Enterprise ID skutecznie chroni korespondencję elektroniczną i uznawany jest przez wszystkie popularne programy pocztowe, przeglądarki i aplikacje oraz systemy operacyjne firmy Microsoft.

Najwyższy poziom ochrony i wiarygodności
Gwarancja finansowa do 100 000 zł
Może pełnić funkcję pieczęci elektronicznej
Prowadzenie bezpiecznej korespondencji elektronicznej, także o charakterze zawodowym
Wiarygodna identyfikacja właściciela certyfikatu w Internecie
Dane zawarte w certyfikacie: adres e-mail, imię i nazwisko (opcjonalnie dane firmy)
Zaawansowany podpis elektroniczny
Podpis elektroniczny w dokumentach PDF i w ramach e-faktur

Zgodność z WebTrustSM/TM
Zaufane w skali globalnej – we wszystkich przeglądarkach internetowych oraz wszystkich produktach firmy Microsoft
Zgodny ze standardem X.509 v.3 (RFC5280)
Zabezpieczony funkcją skrótu SHA1
Instalacja w urządzeniach typu HSM (ang. Hardware Security Module)
Zalecane wygenerowanie i przechowywanie na karcie kryptograficznej
Okres ważności 1-3 lata
Wsparcie techniczne 24h

CENA: od 119 zł netto


Wersja do druku