Programy do faktur

Programy do faktur:

Ewa - program do fakturowania i program magazynowy - znakomicie obsługuje i wspomaga sprzedaż w firmie, realizuje kompleksowo gospodarkę magazynową. Wystawia wszystkie niezbędne faktury i dokumenty magazynowe, jest ergonomiczny i intuicyjny w obsłudze.


Wersja MINI

Program Ewa - program do fakturowania umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży: faktury VAT, dokumenty bez VAT, korekty. Prowadzi kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów. Posiada raporty i zestawienia umożliwiające analizę struktury oraz wartości sprzedaży. Program Ewa pracuje w środowisku Windows XP/Vista/7. Posiada przejrzysty i czytelny interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk położony na intuicyjność, logikę i ergonomię co powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy przy fakturowaniu.

■Wystawianie dokumentów sprzedaży: Faktura, Rachunek, Faktura handlowa, Faktura do pojedynczego dokumentu WZ, Paragon, Korekty ilościowo-wartościowe, Wydanie na zewnątrz (WZ).
■Możliwość wystawiania na dokumentach pozycji spoza kartoteki towarowej np. usługa lub transport.
■Prowadzenie kartoteki kontrahentów z możliwością wprowadzenia umowy określającej procent bonifikaty, termin płatności i limit kredytu oraz zdefiniowania indywidualnego cennika.
■Graficzna analiza obrotów w zadanym okresie dla: kontrahenta, towaru, wyróżnika.
■Wydruk przelewu i dowodu wpłaty.
■Prowadzenie kartoteki towarowej z możliwością wprowadzenia pięciu cen sprzedaży dla każdego towaru oraz trzech cech charakteryzujących towar (np. waga, objętość).
■Zestawienie sprzedaży: towarów, według wyróżników, według dokumentów, dla kontrahenta, WZ bez FA, towarów na WZ, ranking odbiorców.
■Rejestr VAT sprzedaży, kwartalne rozliczanie podatku VAT.
■Przesyłanie wystawionych dokumentów do programu księgowego Ala.
■Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych (typ klawiaturowy).
■Możliwość wystawiania dokumentów dla wielu podmiotów gospodarczych.
■Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu.
■Adresowanie kopert.
■Możliwość wystawiania dokumentów z kilku stanowisk jednocześnie (opcja dostępna za dopłatą).
■Wykonywanie automatycznej kopii danych oraz kopii użytkownika.
■Automatyczne sprawdzanie dostępności nowej wersji.
■Możliwość emisji wydruków w postaci załącznika do e-maila.
■Możliwość zmiany szaty graficznej.

Wersja MIDI

Idealna dla małej firmy prowadzącej sprzedaż i magazyn.

Pogram Ewa ( program do faktur i program magazynowy ) wspomaga sprzedaż i zarządzanie stanami magazynowymi. Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty sprzedaży, zakupu i magazynowe. Posiada raporty i zestawienia umożliwiające analizę struktury oraz wartości zakupów i sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. Program Ewa (program magazynowy plus fakturowanie) pracuje w środowisku Windows XP/Vista/7. Posiada przejrzysty i czytelny interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk położony na intuicyjność, logikę i ergonomię co powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy.

W wersji MIDI dostępne są wszystkie opcje z wersji MINI oraz opcje dodatkowe:

■Wystawianie dokumentów sprzedaży: Faktury eksportowe, walutowe, dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe,faktury wewnętrzne, faktury zbiorcze dla wielu dokumentów WZ, faktury zaliczkowe, faktury VAT marża.
■Automatyczna emisja dokumentów według wzorców, np. comiesięczne wystawianie faktur za stałe usługi serwisowe.
■Wystawianie dokumentów zakupu: faktury, faktury VAT RR, korekty ilościowo-wartościowe, Przyjęcie z zewnątrz (PZ), faktury zbiorcze dla wielu dokumentów PZ.
■Wystawianie dokumentów wewnętrznych: Przesunięcie magazynowe, Rozchód wewnętrzny.
■Zestawienia zakupów: towarów, według wyróżników, dokumentów, kontrahenta, dokumentów PZ bez FA.
■Rejestry VAT: sprzedaży, zakupów, dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego.
■Aktualny ilościowy stan magazynowy.
■Naliczanie stanów magazynowych na dany dzień, w oparciu o ostatnią zamkniętą inwentaryzację i obroty w zadanym okresie.
■Wprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji w cenie zakupu i w cenie sprzedaży.
■Obsługa drukarek fiskalnych POSNET i ELZAB.
■Drukowanie przelewów bankowych z możliwością rejestracji i wydruku zbiorowego.
■Ranking dostawców i odbiorców.
■Obsługa kodów PKOB.

Wersja MAX:

Idealna dla małej firmy prowadzącej magazyn i sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Program Ewa ( program do faktur i program magazynowy ) wspomaga sprzedaż i zarządzanie stanami magazynowymi. Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty sprzedaży, zakupu i dokumenty magazynowe. Umożliwia pełną kontrolę należności i zobowiązań, kasy oraz banku. Posiada raporty i zestawienia umożliwiające analizę struktury oraz wartości zakupów i sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. Program Ewa (program magazynowy plus fakturowanie) pracuje w środowisku Windows XP/Vista/7. Posiada przejrzysty i czytelny interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk położony na intuicyjność, logikę i ergonomię powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy przy fakturowaniu i prowadzeniu gospodarki magazynowej.

W wersji MAX programu dostępne są wszystkie opcje z wersji MINI i MIDI oraz opcje dodatkowe:

■Prowadzenie kartoteki kontrahentów z możliwością wprowadzenia terminu płatności i limitu kredytu.
■Prowadzenie kasy oraz emisja dokumentów kasowych KP, KW z możliwością jednoczesnego rozliczania kredytów.
■Zamykanie okresów i wydruk raportów kasowych.
■Prowadzenie banku oraz wprowadzanie wyciągów bankowych z możliwością jednoczesnego rozliczania kredytów.
■Pełna kontrola należności i zobowiązań.
■Syntetyczne i analityczne wydruki zobowiązań i należności.
■Wezwania do zapłaty.
■Generowanie not odsetkowych.
■Zestawienie spłat kredytów od kontrahenta.
■Metoda kasowa rozliczania podatku VAT.

Program do pobrania.

Wersja do druku